Փնտրել կայքում
Արխիվ

2012/07-ի արխիվ

Հրանտ Մարգարյան.«Ես կուզեմ, որ Սիրիայի հայությունը մնա Սիրիայում»

2012/07/23

«Ա1+»- Հալեպում փողոցային մարտեր տեղի չեն ունենում, բայց լարվածություն կա։ Հալեպից վերադարձած ՀՅԴ Բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանի տպավորությունն է։ Այնուամենայնիվ, նա տեղեկություններ ունի, որ Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմում զոհեր կան նաեւ հայերի մեջ։

«Մի 6 հոգի զոհվել են, ոչ իբրեւ հայ, մի երկուսը պատահական ռումբի պայթյունից, մի քանիսը բանակի ծառայության մեջ են եղել»,-նշեց պարոն Մարգարյանը։

Ինչու՞ Հայաստանը չպետք է ակտիվորեն միջամտի հալեպահայ 60 հազարանոց համայնքի ճակատագրին։ Նախ դա, ըստ պարոն Մարգարյանի, կարող է խուճապ առաջացնել համայնքի մեջ, երկրորդ, հակամարտող կողմերին կարող է լարել հայության դեմ եւ երրորդ, Հայաստանը սիրիահայերին առաջարկելու շատ բան չունի: (more…)

ՀՅԴ Բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը «Երկրի հարցը» ծրագրի հյուրն է

2012/07/23

«Երկիր Մեդիայի»՝ «Երկրի հարցը» ծրագրի հյուրն է ՀՅԴ Բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը

Հրանտ Մարգարյան. Սիրիահայ գաղութը պետք է մնա կենսունակ

2012/07/20

ՀՅԴ Բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանի հարցազրույցը kantsasar.com-ին

– Ինչ­պէ՞ս կ՛ըն­կա­լէք եւ կը գնա­հա­տէք մեր գա­ղու­թի ներ­քա­ղա­քա­կան իրա­դար­ձու­թիւն­նե­րը:

– Գի­տէք, հի­մա ամ­բողջ հա­յու­թիւնը Հա­յաս­տա­նէն սկս­եալ մին­չեւ տար­բեր շր­ջան­ներ մտա­հոգ են սիր­ի­ա­հա­յու­թեան ճա­կա­տագ­րով, Սիր­իա­յի կա­ցութ­եամբ եւ ընդ­հա­նուր պա­հանջք կայ, ցան­կու­թիւն կայ, տրա­մադ­րու­թիւն կայ օգ­տա­կար լի­նե­լու թեւ ու թի­կունք կանգ­նե­լու եւ յա­ճախ յս­տակ չի, թէ պա­հան­ջը ո՞ր ուղ­ղու­թեամբ է եւ ինչ­պէ՞ս կա­րե­լի է այդ զօ­րակ­ցու­թիւնը ու­նե­նալ: Իմ գա­լու նպա­տակն է հիմ­նա­կա­նում մօ­տից ակա­նա­տե­սի աչ­քով տես­նել դժ­ուա­րու­թիւն­նե­րը, լսել հա­մայն­քի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րին, կողմ­նո­րոշ­ուել եւ տես­նել ինչ­պէս կա­րե­լի է հայ­կա­կան կա­րո­ղա­կա­նու­թիւնը ուղ­ղոր­դել, որ­պէս­զի այս տագ­նա­պից, այս դժ­ուա­րու­թիւ­նից սիր­ի­ա­հա­յու­թիւնը կա­րո­ղա­նայ նուա­զա­գոյն վնա­սով դուրս գալ, կա­րո­ղա­նայ աւե­լի անվ­տանգ եւ աւե­լի կազ­մա­կերպ­ուած դուրս գալ: (more…)