RedStrong Red (default) BlueCalm Blue GreenFresh Green

Chose your color scheme.

Archive for August, 2000

«Եթէ երիտասարդութիւնը մէկ քայլ մեզանից առաջ չքայլի` մենք կորած ենք»

Posted on August 14, 2000, by , under Հարցազրույցներ.

ԸՆԿ. ՀՐԱՆՏ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆԻ ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑԸ «ՌԱԶՄԻԿ» ՊԱՇՏՕՆԱԹԵՐԹԻՆ

Երեւան, 14 Օգոստոս, 2000 (Հ.Յ.Դ. Մամլոյ Դիւան).- Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի ներկայացուցիչ ընկ. Հրանտ Մարգարեանի հարցազրոյցը՝ Հ.Յ.Դ. Լիբանանի Երիտասարդական Միութեան պաշտօնաթերթ «Ռազմիկ»ի հետ։
-Քանի մը խօսքով պատմեցէք վերջերս տեղի ունեցած Հ.Յ.Դ. 28-րդ Ընդհանուր Ժողովի յատկապէս այն որոշումներու մասին, որոնք կ՚առնչուին երիտասարդութեան հարցերուն: Ո՞րքանով այդ որոշումները այսօր կը գործադրուին:
(more…)

No Comments